VOOR WIE?

De overgang van de huidige woning naar ‘t Homerushuis wordt een grote verandering. Veelal betekent dit het verlaten van het ouderlijk huis of een andere woning waar je al aan gewend bent. Ook voor ouders zal dit een grote verandering zijn. Hier gaan we ons samen met de coaches goed op voorbereiden. Niet straks, maar nu! Samen kijken we wat we nu al thuis kunnen leren en veranderen, zodat de overgang naar ‘t Homerushuis zo klein mogelijk wordt.

‘t Homerushuis is bedoeld voor mensen met een matig verstandelijk beperking van alle leeftijden. Zij kunnen over het algemeen goed voor zichzelf zorgen, maar kunnen hier wel hulp bij krijgen. Ze hebben wel vaak hulp nodig bij het maken en onderhouden van sociale contacten, het aanbrengen van dagstructuur of hulp bij huishoudelijke taken. Ze hebben geen lichamelijke beperking die verpleging nodig maakt. Ze hebben wel begeleiding nodig van iemand die in de nabijheid te vinden is.

‘t Homerushuis is gericht op zo normaal mogelijk wonen en is niet gericht op behandeling of verpleging. De bewoners hebben over het algemeen een indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ) met een zorgzwaarteprofiel (ZZP) VG 3, 4 of 6. VG5 kan soms ook passend zijn. De zorgfinanciering is op basis van Zorg in Natura (ZIN). Hierbinnen hebben we de keuze tussen “Verblijf” en “Volledig Pakket Thuis (VPT)”. Deze keuze is nog niet gemaakt. Hier wordt aan gewerkt.