Het heien is gestart!

Na het buurtfeest voor de start van de bouw is het een flink aantal weken rustig geweest op de bouwplaats. In goed overleg met de buurt is alsnog besloten om een andere wijze van heien te kiezen. In plaats van de heipalen de grond in te slaan worden de palen de grond in geboord. Dit geeft veel minder trillingen en geluid en dus veel minder overlast voor de buurt.

Na een paar weken vertraging is er met dit heien gestart en is er nu volop bedrijvigheid op de bouwplaats!