DORIEN

Profielfoto van Dorien

Mijn naam is Dorien Kloosterman en ik ben werkzaam als onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar voor ClientondersteuningPlus. Sinds 1988, dus al flink wat jaren kom ik op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking en hun ouders en familie. Vele jaren ben ik werkzaam (geweest) bij diverse ouderverenigingen en cliëntenorganisaties om op landelijk niveau de belangen te behartigen. Daarnaast ondersteun ik gezinnen op individueel niveau bij tal van vragen. 

Zelf heb ik een zus met een verstandelijke beperking. Zij heeft 22 jaar in een ouderinitiatief gewoond waar Philadelphia de zorg verleende via een PGB. Sinds 2 jaar woont zij in een woonvorm voor ouderwordende mensen met een beperking van Philadelphia (zorg met verblijf). Mogelijk ben ik, omdat ik een zus met beperking heb, in ‘deze wereld’ terecht gekomen; je weet immers nooit hoe het leven anders was gelopen. Ik ben bewindvoerder van mijn zus en mijn andere zus is haar mentor. Samen zijn wij betrokken bij haar zorg. Uiteraard komt ze regelmatig een weekendje bij ons, gaat ze soms mee met vakantie en gaan we op bezoek.

Ik kan me goed herinneren dat mijn ouders regelmatig contact hadden met iemand die de aanmeldingen op school, dagcentrum e.d. regelde voor mijn ouders en voorlichting gaf over bv. curatele, destijds en waar mijn ouders terecht konden voor raad en daad. Diezelfde rol, aangepast aan de tijd, vervul ik ook. Ook ondersteun ik veel zogenaamde ouderinitiatieven, ouders die al of niet samen met een zorgaanbieder, een woonvorm voor hun kind(eren) met een beperking willen realiseren of reeds gerealiseerd hebben. Daarnaast ben ik als docent verbonden aan diverse HBO-opleidingsinstituten om clientondersteuners en clientvertrouwenspersonen op te leiden en geef ik veel voorlichting aan ouders en cliëntenraden. 

Wij hebben 16 jaar in Almere gewoond, eerst in muziekwijk en later in de Regenboogbuurt. Vanwege het werk van mijn man zijn wij een aantal jaren verleden verhuisd, maar we komen nog regelmatig in Almere omdat daar nog familie en vrienden wonen. 

Heb je vragen voor Dorien? Neem dan contact op via dorien@clientondersteuningplus.nl of telefonisch of whatsapp via 06-46291032.