NILS

Foto van Nils Bonder

Ik zal mij even voorstellen. Ik ben Nils Bonder, directeur Huisvesting en Facilitaire zaken bij Stichting Philadelphia Zorg. Op het moment dat ik dit schrijf (november 2022, red.), ben ik “al” drie hele weken in dienst bij Philadelphia. In die drie weken heb ik mij verwonderd over de enorme inzet en liefde die er door alle collega’s en partners wordt gegeven. Het is mooi om te zien dat zoveel mensen willen bijdragen aan het zorgen voor een gewoon leven, een eigen leven voor onze bewoners.

Het is mijn rol binnen Philadelphia om ervoor te zorgen dat het vastgoed, de appartementen en bijvoorbeeld de samenkomstruimten, geschikt zijn voor haar bewoners. Voor nu, maar ook in de toekomst. En dat kunnen wij niet alleen. Daarom investeren we in Community Building. Een duur woord voor: “Dat doen we samen, vooral samen met en in de buurt.”  Want alleen een huis dat is geworteld in de wijk kan ook echt een thuis worden. 

We merken soms dat de wetgeving nog niet helemaal aansluit op deze vorm van het geven van een nieuw thuis voor mensen die wat extra hulp nodig hebben. Daarom is het juist goed om met ’t Homerushuis het goede voorbeeld te geven. ’t Homerushuis laat wat mij betreft goed zien wat we ook willen op andere plekken in Nederland. En goede voorbeelden zorgen voor meer! Daar zal ik mij in de komende tijd hard voor maken.