AANMELDEN

Kom ik in aanmerking om in ‘t Homerushuis te komen wonen? Zijn er nog plekken vrij? Ik heb me ingeschreven, wat nu? Wanneer hoor ik weer iets? Allemaal vragen die vooral bij de ouders van mogelijke bewoners leven. We gaan die vragen hieronder zo goed mogelijk beantwoorden.

We realiseren ons dat het heel spannend is of je een plek kan krijgen in ‘t Homerushuis. Het bepaalt immers je toekomst! Die spanning kunnen we helaas nu niet wegnemen. Wel kunnen we duidelijk maken welke stappen we met elkaar doorlopen om te zien of je echt op je plaats zal zijn in ‘t Homerushuis en dat je daar gelukkig zal blijven.

Is het een plek voor jou?

We moeten elkaar eerst heel goed leren kennen voor we samen kunnen beslissen of ’t Homerushuis een goede plek voor je is. We zijn vooral ook benieuwd naar jouw wensen en dromen in het leven. We willen weten wat jou gelukkig maakt!

Als eerste moeten we vaststellen dat we in ’t Homerushuis de zorg kunnen bieden die jij nodig hebt. De te bieden zorg staat beschreven in het zogenaamde “locatieprofiel” van ’t Homerushuis. Om dit goed uit te zoeken doorlopen we een aantal belangrijke stappen met elkaar.

Na je algemene inschrijving via de website bij Philadelphia volgt er een gesprek met een zorgconsulent en word je op de belangstellendenlijst voor Homerus geplaatst. Door dat gesprek vormen we een eerste beeld van je zorgvraag. Soms komen we op een andere manier met elkaar in contact, bijvoorbeeld omdat je ouders via anderen van het project horen en eerst meer informatie willen ontvangen. Het aanmeldformulier dat je dan krijgt, wordt ingevuld teruggestuurd, waarna je op diezelfde belangstellendenlijst van het woonproject van Homerus wordt geplaatst.

De zorgconsulent en de gedragsdeskundige weten nu dat je belangstelling hebt om in het Homerushuis te gaan wonen. Het is tijd om je dossier op orde te brengen. We noemen dat “dossierscreening”. Samen met je ouders en/of begeleiders zorgen we er dan voor dat we een compleet dossier met gegevens van je krijgen.

De volgende stap is het voeren van het zogenaamde SIS-gesprek. SIS (Supports Intensity Scale) is een wetenschappelijke methode om heel precies je zorgbehoefte in beeld te brengen. Waar heb je precies ondersteuning bij nodig? Dit onderzoek wijst uit of we in ‘t Homerushuis inderdaad de zorg kunnen bieden die je nodig hebt. Dit gesprek heb je samen met iemand die jij zelf heel goed kent bijv. je ouders of broer en met een gedragsdeskundige of een zorgconsulent en een coach van Philadelphia. Als uit het SIS-gesprek blijkt dat we de zorg die je nodig hebt niet goed kunnen bieden, dan kijken we eerst nog samen welke mogelijkheden er dan wel zijn. Misschien dat je toch nog iets kunt bijleren thuis zodat het wel mogelijk wordt.

Als uit deze stappen blijkt dat we in ’t Homerushuis inderdaad de zorg kunnen bieden die je nodig hebt, dan: gefeliciteerd! Je komt op de wachtlijst voor een appartement en we gaan verder met de volgende belangrijke stap om ervoor te zorgen dat jij en je ouders alle informatie krijgen om een definitieve beslissing te kunnen nemen.

In deze stap gaan we een aantal informatiebijeenkomsten organiseren. Deze bijeenkomsten houden we zoveel mogelijk in kleine groepjes met bewoners en ouders of verzorgers. Zo leer je elkaar vast een beetje kennen en zien we hoe jullie met elkaar omgaan. Deze bijeenkomsten gaan over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld jouw dromen over de toekomst, samenwonen in de buurt, de organisatie van de zorg, wetten, financiën, enz..

Heb je alle bijeenkomsten doorlopen? En lijkt het jou, je ouders of verwanten en Philadelphia nog steeds een goede, passende woonplek? Dan tekenen we de “intentieverklaring”. Daarmee zeggen we dat iedereen er definitief ermee instemt dat je in ’t Homerushuis komt wonen. Aan al deze stappen, gesprekken en bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Overbruggingszorg

Zodra je weet dat je in ‘t Homerushuis gaat wonen en de intentieverklaring hebt getekend begint het lange wachten tot het huis klaar is. We denken dat het begin 2024 zover is. Van die tijd gaan we goed gebruik maken om jou en je naasten voor te bereiden op wat er gaat veranderen. Het leven in ‘t Homerushuis wordt anders. We gaan samen kijken wat er precies gaat veranderen. We kijken ook of je nu thuis al dingen anders kunt doen, zodat de stap naar ‘t Homerushuis minder groot wordt. Hier willen we jou en je ouders ook bij begeleiden. We noemen dit ‘Overbruggingszorg’. Uit ervaring weten we dat dit heel belangrijk is. Overbruggingszorg is ook voor ons nieuw en we moeten nog uitzoeken hoe we dit precies gaan aanbieden en kunnen financieren. We denken dat we hiervoor PGB kunnen inzetten. Dat laten we je nog weten.