We hebben een bouwvergunning!

Gemeente Almere heeft ons toestemming gegeven om de bouw te starten! Officieel heet deze toestemming “de omgevingsvergunning”. Dit betekent dat de gemeente ons plan heeft gecontroleerd en goedgekeurd. Het plan voldoet dan aan de eisen van de gemeente en de overheid voor veiligheid en kwaliteit.

Na deze vergunning hadden toekomstige buurtbewoners en anderen de zes weken de tijd om bezwaar te maken. Deze periode is nu voorbij en deze week heeft de gemeente ons verteld dat er geen bezwaren zijn binnengekomen! Dat heet officieel “de omgevingsvergunning is onherroepelijk geworden”. De vergunning is dus definitief!

Door de omgevingsvergunning is ook het adres bekend geworden. Het gebouw en de ontmoetingsruimte krijgen het adres: Agamemnonsingel 2, 1363 VH Almere. De appartementen krijgen de huisnummers (van onder naar boven): 2A t/m 2D, 4A t/m 4H, 6A t/m 6H, 8A t/m 8H, 10A t/m 10H.    

We mogen dus definitief gaan bouwen! Daar zijn we natuurlijk heel blij mee en we zijn ook heel blij dat er geen buren zijn die bezwaar hebben gemaakt! We voelen ons welkom in de buurt!

Volgens plan gaat de aannemer nu de bouw voorbereiden en definitief inplannen. We verwachten dat de eerste paal rond 1 maart kan worden geslagen. We kunnen haast niet wachten om dit feestje te gaan vieren!