Verslag 2e Homerusbijeenkomst

Maandagavond 28 november zaten we voor de 2e keer bij elkaar met verwanten en begeleiders van belangstellende bewoners van ’t Homerushuis. Roel (manager zorg en begeleiding in Almere) opende de bijeenkomst en vertelde dat we met elkaar in gesprek gingen over Digicontact en hij hoopte dat we door deze bijeenkomsten elkaar steeds beter gaan leren kennen. Daar wilde hij ook wat voor doen. Hij vroeg Ton om eerst even een terugkoppeling te geven op de vorige bijeenkomst.

Terugkoppeling vorige bijeenkomst

Ton stelde zich voor als de vader van Sander. Sander gaat in ’t Homerushuis wonen. Ton is al 2 jaar nauw betrokken bij het project en zit namens bewoners en verwanten in vele werkgroepen. Nu er steeds meer bewoners bekend worden hoopt hij dat deze taken steeds meer verdeeld gaan worden onder meer ouders. Hij zit ook in de Regionale Familieraad (RFR). Dit is een onderdeel van medezeggenschap door bewoners en familie. Ton is natuurlijk nog niet officieel gekozen, omdat er nog geen andere bewoners waren. Als alle bewoners bekend zijn gaan we dat bespreken. Bij een volgende bijeenkomst zal Ton vertellen wat er zoal in een RFR besproken wordt.

Tijdens de eerste Homerusbijeenkomst hebben we waardevolle gesprekken gevoerd goede ideeën gehoord waarmee we het project kunnen verbeteren. Hieronder noemen we er een paar.

Er waren nog best veel vragen over de aanmeldprocedure. Ze gingen vrijwel allemaal over de vraag wat de kans is op een plek in ‘t Homerushuis en wanneer daar meer duidelijkheid over is. We hebben inmiddels meer dan 50 inschrijvingen voor 36 plekken en nog steeds komen er inschrijvingen binnen. We zijn positief verrast over dit aantal. Om meer duidelijkheid te geven hebben we nu iedereen laten weten of je wel of niet bij de eerste 36 inschrijvingen zit. De 36 blijven op de Belangstellendenlijst staan. De latere inschrijvingen komen op een Reservelijst. 

Alleen de Belangstellendenlijst wordt in het vervolg uitgenodigd voor de Homerusbijeenkomsten. Als er iemand van de Belangstellendenlijst afvalt komt de eerstvolgende van de Reservelijst in aanmerking. De planning voor de gesprekken staat niet vast. De ervaring leert dat we het plan vaak moeten aanpassen, omdat het per belangstellende verschilt hoeveel gesprekken er nodig zijn om samen tot een goed besluit te komen. Als je nog vragen hebt over de voortgang van jouw inschrijving, kun je altijd contact opnemen met Karin Bakker: k.bakker2@philadelphia.nl

Tot nu toe vroegen we bewoners die alle gesprekken hebben gehad en in ‘t Homerushuis willen en kunnen wonen, om zich voor te stellen op onze website en in maandblad Bruisend. Dit is natuurlijk niet verplicht. De reden zat vooral in de website. We wilden onze toekomstige buren laten weten wie er in ‘t Homerushuis komt wonen, zodat ze ons alvast een beetje leren kennen. We vinden dit belangrijk voor een goede relatie met de buurt. Tot voor kort was dit extra belangrijk, omdat omwonenden nog bezwaar konden maken tegen de bouw. Door ons voor te stellen hoopten we dat buren geen bezwaar zouden maken en dat is gelukt! De bouwvergunning is verleend en niemand heeft bezwaar gemaakt.

Dit voorstellen van bewoners heeft ook een nadeel. Voor iedereen die nog wacht op een plek is het niet leuk om te zien dat iemand anders wel een plek heeft gekregen. Zeker niet als dit iemand is die je kent van bijvoorbeeld school, sport of dagbesteding. Dat is ons op de Homerusbijeenkomst vertelt en dat kunnen we ons goed voorstellen. We gaan nu dan ook stoppen met het voorstellen van bewoners. We wachten hiermee tot alle 36 bewoners bekend zijn. We verwachten dat dit in het voorjaar van 2023 zover is.

Ook voor Philadelphia is het nieuw om het project vanaf het prille begin al helemaal samen met toekomstige bewoners en hun naasten te doen. Ook bij Philadelphia leren we hiervan. Er volgen meer bijeenkomsten en we willen iedereen vragen om met ons mee te blijven denken en mee te blijven doen. Samen kunnen we het project steeds beter maken. Dus blijf vertellen wat we samen goed en beter kunnen doen!

Een Digicontact begeleider in gesprek

Digicontact

Babs Vuijk (projectleider innovatie & projecten) vertelde over Digicontact. Ze vertelde wat het was, waarom we het willen inzetten en over haar ervaring bij locaties waar het al in gebruik is. Digicontact is begeleiding via beeldbellen. Bewoners kunnen dan begeleiding krijgen van zowel begeleiders die op locatie aanwezig zijn als van begeleiders die 24 uur 7 dagen per week via beeldbellen beschikbaar zijn. Zo heeft een bewoner altijd de mogelijkheid om direct hulp te krijgen als dat nodig of gewenst is. We hopen ook dat er zo minder werkdruk komt bij begeleiders op locatie en dat die dan meer tijd en aandacht hebben voor bewoners die dat even nodig hebben. We hopen ook dat we hiermee een antwoord hebben op het tekort aan medewerkers in de zorg.

Tijdens het verhaal van Babs was er volop ruimte voor vragen en discussie en werd het een levendig en goed gesprek met elkaar. We hebben ons best gedaan om de vragen en antwoorden hieronder weer te geven. Hier op onze website kun je alles vinden over Digicontact.

Zijn er minder medewerkers op de locatie als Digicontact wordt ingezet? 

Dat is nog niet bekend. Wel kunnen de uren op locatie zo efficiënt mogelijk ingezet worden en vooral op tijdstippen dat er echt noodzaak is voor fysiek aanwezige begeleiding.

Is het over het algemeen niet beter als de bewoners een vertrouwensband opbouwen met begeleiders van Digicontact in plaats van steeds een andere begeleider tegenkomen bij Digicontact?

De vertrouwensband met DigiContact bestaat eruit dat er altijd iemand beschikbaar is op het moment dat een bewoner een hulpvraag heeft. De hulpvraag hoeft dus nooit uitgesteld te worden.

Zijn er genoeg begeleiders bij Digicontact om altijd bereikbaar te zijn voor de bewoners? 

Ja die zijn er. Daarnaast kan Digicontact gemakkelijk opschalen met bezetting omdat dit werk ook vanuit huis kan worden gedaan.

Krijgen onze bewoners dan willekeurig alle 70 medewerkers aan de lijn die bij Digicontact werken? 

Nee, alleen het expertiseteam begeleiding.

Kan je op het moment aangeven wie je wilt spreken? 

Nee, maar je kunt wel bij bepaalde onderwerpen aangeven of je dit liever met een man of een vrouw wil bespreken.

Wordt er met tijden gewerkt voor hoelang je mag inbellen?

Nee, maar er wordt uiteindelijk wel wat gestuurd op de duur van het gesprek als blijkt dat het gesprek afgerond kan worden.

Geven de begeleiders van Digicontact een terugkoppeling aan de begeleiders op locatie? 

Ja, via het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) of, als dat echt belangrijk is, via de mail of telefonisch.

Als je als ouder iets ziet staan in de rapportage in het ECD, kan je dan ook contact opnemen met de begeleiding van Digicontact om vragen te stellen? 

Nee, dat gaat, als het nodig is, via de begeleiding op locatie.

Als je niet durft te bellen kan je dan ook appen naar Digicontact?

Appen is in principe alleen voor bewoners die slecht kunnen horen. Bewoners kunnen beeldbellen via de app of bellen naar het vaste nummer.

Hoeveel ervaringen hebben we met storingen en de app? 

Er zit een back-up netwerk achter het netwerk waar Digicontact mee werkt in geval van een storing maar die komen vrijwel niet meer voor. Op het moment dat we in NL te maken hebben met een storing in het 4G/5G netwerk, zal Digicontact hier ook mee te maken hebben.

Huis schoonmaken is dat mogelijk om via Digicontact aangestuurd te worden? 

Dat zien we niet zo snel gebeuren. 

Worden ouders tijdens de overbruggingszorg betrokken bij het oefenen om in te bellen met Digicontact? 

Zeker want ouders gaan juist samen met de toekomstige bewoner oefenen met Digicontact en we stimuleren de toekomstige bewoner ook om te bellen naar DigiContact. We willen graag dat bewoners al vertrouwd zijn met Digicontact voordat zij gaan verhuizen.

Kunnen ouders aan Digicontact tips meegeven, want mijn kind kan voortdurend bellen, dat moet je doorbreken

Ja, Tijdens de intake door DigiContact wordt dit besproken.

Is er de mogelijkheid om tijdens de overbruggingszorg al te starten met Digicontact? 

Ja, dat is de bedoeling.

Hoe bewaak je dat bewoners niet in hun coconnetje gaan zitten met Digicontact? Ik zou het juist fijn vinden dat mijn kind onder de mensen komt. Hoe bewaak je dat bewoners daar niet in verzanden en vereenzamen? 

Het is een aanvullende vorm van begeleiding. Bewoners van ‘t Homerushuis hebben juist een groot netwerk straks omdat er ook met community building gewerkt wordt. Verder zijn er op locatie natuurlijk gemeenschappelijke activiteiten en valt het op als een bewoner daar niet aan meedoet. Daarnaast horen digitale middelen ook bij de tijd waarin we leven.

Is het contact met Digicontact altijd vanuit het initiatief van de bewoner of kan het ook andersom dat Digicontact constateert dat een bewoner nooit inbelt en daardoor dus het initiatief neemt voor contact?

Beiden, er zijn geplande en ongeplande begeleidingsmomenten. Digicontact kan bijvoorbeeld bellen on te controleren of een bewoner op tijd is opgestaan.

Werken er alleen zorgprofessionals bij Digicontact? Niet dat door de arbeidskrapte er helpdesk medewerkers achter de telefoon zitten.

Ja het zijn altijd ervaren HBO-geschoolde zorgprofessionals.

Tot slot

Om elkaar wat beter te leren kennen vroeg Roel om even naast iemand te gaan zitten die je niet kent en te vragen naar welke passie de persoon heeft. Dat leidde tot levendige gesprekken en tijd te kort om ze te voeren. Een aantal van die passies zouden best goed van pas komen bij ’t Homerushuis! Leuk om elkaar zo weer wat beter te leren kennen en weer wat meer een Community te worden.

Er was ook nog ruimte voor andere vragen. Deze gingen veelal over financiën. We denken er nu over om dit een gespreksonderwerp te maken bij de volgende bijeenkomst.