FAMILIERAAD

Philadelphia wil dat mensen met een beperking gewoon meedoen in onze samenleving en een leven leiden zoals zij dat zelf graag willen. Hiervoor is het belangrijk om goed te luisteren naar bewoners en ook naar hun familie. Niet alle bewoners zijn goed in staat om zelf te vertellen wat ze graag willen. Hun familie kan hierbij helpen. We blijven hierover altijd in gesprek met begeleiders, bewoners en hun naasten. In dat gesprek zijn we gelijkwaardig. Iedereen heeft net zoveel recht van spreken. Zo zorgen we ervoor dat de bewoners hun leven leiden zoals dat hun lief is.

Er zijn ook onderwerpen die voor alle bewoners gelden en ook goed geregeld moeten worden. Denk hierbij aan onderwerpen zoals huisregels, zorgfinanciering, organisatie van de zorg, zorgtechnologie, inrichting van gemeenschappelijke woonkamers en nog veel meer. Ook hierbij is het belangrijk dat bewoners en hun naasten meedenken en meebeslissen. Het lukt niet altijd goed om dat met 36 bewoners tegelijk te doen. Het is dan makkelijker dat een paar bewoners en ouders dat doen namens alle bewoners en hun naasten. We noemen dat een Cliëntenraad en een Familieraad. Zij praten dus mee met Philadelphia over onderwerpen die alle bewoners aangaan.

Een Clientenraad hebben we nog niet, omdat nog niet alle bewoners bekend zijn. We zijn wel al met een Familieraad begonnen. De Familieraad praat standaard één keer per 4 weken met Roel, manager Zorg en Begeleiding van Philadelphia. Vaak zijn er ook begeleiders of projectleiders van Philadelphia bij voor aparte onderwerpen. In de Familieraad zitten nu Jacqueline, Derrick en Ton. Zodra alle bewoners bekend zijn kijken we samen met alle ouders of andere familieleden wie er dan deel uit gaan maken van de Familieraad. Ton gaat namens ons ook naar Regionale Familieraad voor de regio Amsterdam, Almere en ’t Gooi.

Hieronder zie je wie Jacqueline, Derrick en Ton zijn. Als je op hun foto klikt stellen zijn zich aan je voor. Wil je contact opnemen met de Familieraad? Stuur dan een email naar Ton via: ton.bus@me.com. Op de website van Philadelphia lees je nog veel meer over medezeggenschap van bewoners en hun familie (klik hier).

Foto van Jacqueline Schemkes
Jacqueline, moeder van Laura
Profielfoto van Derrick
Derrick, vader van Dana
Foto van Ton en zijn vrouw Monique aan het strand
Ton, vader van Sander