Verslag 1ste Homerusbijeenkomst

Maandagavond 31 oktober waren we bij elkaar met ouders, begeleiders, familie en andere verwanten van toekomstige bewoners van ‘t Homerushuis. Nog niet van iedereen is al zeker dat ‘t Homerushuis een geschikte plek is, maar we vinden het belangrijk om toch al iedereen te betrekken.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van deze Homerusbijeenkomsten is om elkaar te leren kennen en met elkaar in gesprek te gaan over belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op het wonen in ‘t Homerushuis. We kunnen dan samen beter bepalen of ‘t Homerushuis een geschikte woonplek zal worden voor de geïnteresseerde bewoners. Deze bijeenkomst stonden de onderwerpen “zeggenschap” en “community building” centraal.

Opening en zorgvisie

Roel Wieringa (manager zorg en begeleiding) opende de bijeenkomst. Hij vertelde over de zorgvisie van ‘t Homerushuis. Het wordt een ‘huis van de toekomst’, waar we met sociale en technische innovaties ervoor gaan zorgen dat de bewoners zelfstandiger worden, gelukkig blijven en gewoon mee kunnen doen in onze samenleving. Hiermee hopen we ook het tekort aan zorgmedewerkers op te lossen. Hierover is veel te lezen op deze website.

Zeggenschap

Onze toekomstige bewoners zijn volwassen mensen en volgens de grondwet mogen die hun eigen besluiten nemen. Dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Begeleiders hebben een zorgplicht die zegt dat ze bewoners zoveel mogelijk zelf moeten laten beslissen en ze ook moeten helpen om zelf beslissingen te kunnen nemen. Kristel van Kooten (gedragsdeskundige) vertelde over dit belangrijke onderwerp.

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen makkelijker onverstandige beslissingen nemen. Ook dat moet kunnen. Daar leert iedereen van. Het mag echter niet zo zijn dat mensen zichzelf of anderen dan in gevaar brengen. Hier moet een begeleider dan bijsturen door hierover in gesprek te gaan met de bewoner en zijn/haar vertegenwoordiger om samen naar oplossingen te kijken of in het uiterste geval het besluit voor de bewoners te nemen. Hierbij moet de begeleider zich houden aan wetten en regels, zoals de Wet Zorg en Dwang.

De praktijk leert dat bewoners dan vaak meer vrijheid krijgen dan thuis. Belangrijk is om hierover met elkaar in gesprek te blijven zodat bewoners, ouders en begeleiders van elkaar kunnen blijven leren. Hiermee zorgen we met z’n allen voor een fijne plek om te wonen, te leven en te werken. Tijdens de bijeenkomst kwamen er al flink wat gesprekken los!

Op de website van Sophi.online vind je artikelen en filmpjes over dit onderwerp. Kijk daar even op de pagina “geld en wetten” (klik hier). Sophi.online is platform voor ouders van kinderen met een beperking. Je vindt ook een aantal leuke en goede filmpjes over dit onderwerp op het YouTube-kanaal van Hallo Thuis (klik hier). Hallo Thuis maakt filmpjes voor en door mensen met een verstandelijke beperking. Hallo Thuis en Sophi.online zijn initiatieven van Philadelphia.

Pauze

Koffie, thee en koek genoeg!

Community Building

We willen dat onze bewoners een gewoon eigen leven hebben en een gewoon onderdeel van onze samenleving zijn. Gewone buren in een buurt waar mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Onze bewoners hebben talenten waarmee ze de buurt en buren kunnen helpen en andersom hopen we wat makkelijker vrijwiligers te kunnen vinden die zorgmedewerkers kunnen ontlasten. Maar hoe krijg je dit voor elkaar? Joey Touwslager (community builder) ging direct aan de slag om van de aanwezigen een “community” te maken en vertelde hoe je dit in de buurt kunt doen en wat er allemaal al gedaan was.

De aanpak waar Joey over vertelde heet ABCD Community Development. Als je hier meer over wilt lezen kijk dan even op de website van Buurtwijs.nl (klik hier). Daar vind je artikelen en filmpjes over dit onderwerp.
Hier op onze eigen website lees je ook meer over community building (klik hier). Je kunt daar ook een inspiratieboekje downloaden.

Nagesprek

Na deze onderwerpen was er ruim de tijd om verder kennis te maken en in gesprek te gaan. Wat wij hier leerden was dat er nog veel vragen waren over de aanmeldprocedure. Niet bij iedereen was duidelijk of zij in aanmerking komen voor een plek in ‘t Homerushuis en wanneer zij daar meer zekerheid over konden krijgen. We gaan aan de slag om dit te verbeteren.

We kijken terug op een goed bezochte en geslaagde eerste bijeenkomst. De volgende zit alweer in de planning!